Missiya-dəyərlər

Missiya-dəyərlər

Missiya-dəyərlər

                        Millilik

Uşaqlara mill-mənəvi xüsusiyyətlərin, dəyərlərin və təlim-tərbiyənin aşılanmasına yönəlmiş sistemli bir yanaşma;

Uşaqlarda fiziki inkişafın, tərbiyənin düzgün qurulmasına xüsusi diqqətin ayrılması.

                       Məsuliyyətlilik

Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi, onlarda məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi, sağlam düşüncənin yaradılması;

Hər bir şagirdə fərdi yanaşma;

Dərsdən sonra ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı çox vacib element olan fərdlərin müstəqil şəkildə öyrənməsini təmin emək.

                      Mükəmməllik

Yüksək keyfiyyətli biliklərin verilməsi, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması;

Nisbətən yuxarı siniflərdə şagirdləri bilik və bacarıqlarına uygun peşə yönümlü potensiallarının aşkarlanması istiqamətində xüsusi yanaşma;

Yüksək təcrübəyə, elmi-pedaqoji və metodiki biliklərə malik olan peşəkar müəllim heyəti.

                      İnnovativlik

Şagirdlərdə alqoritmik təfəkkürün yaradılması; onların zehni yaddaşının, diqqətinin və məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi;

Müasir təhsil texnologiyalarının öyrənmə prosesində tətbiq edilməsi;

Müasir tələblərə, beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli maddi-texniki baza.

                     Yaradıcılıq

Dərsdən sonra təşkil olunmuş istirahət saatlarında zehni və fiziki yorğunluğu aradan qaldıran, şagirdlərin boş vaxtlarını səmərəli istifadə etmək imkanı qazandıran müxtəlif dərnəklər;

Öyrənmənin effektini artıran, uşağın hərtərəfli  inkişafında əhəmiyətli rolu olan əlavə dərnəklərin (şahmat, musiqi, rəsm) səmərəli şəkildə tətbiqi;

Yüksək dərəcəli idman mütəxəssisləri tərəfindən tədris edilən idman dərsləri, müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq imkanı.

Yeniliklərə Abunə Olun

Tədris sahəsindəki fəaliyyətlərimizlə, eləcə də digər yeniliklərlə bağlı məlumat əldə etmək üçün abunə olun.

E-Mail ünvanınız